Lead Localization

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

Brainlab on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on alla:

CE-merkintä  • CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
  • Lead Localization on MDD:n mukaisesti luokan IIb tuote.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06