Lead Localization

Johdinten havaitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse päävalikosta Detect.

2.

Näyttöön tulee etenemispalkki.

Sovellus havaitsee johtimet ja merkitsee ne nimillä ja väreillä.

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06