Lead Localization

Järjestelmän käyttö

Lead Localization -sovelluspaketin käyttötarkoitus

Lead Localization -sovelluspaketti on tarkoitettu käytettäväksi postoperatiivisesti (kannettavassa) tietokoneessa leikkaussalin sisällä tai sen ulkopuolella, ja sen avulla määritetään implantoitujen johdinten paikka potilaskuvissa.

Käyttöaiheet

Lead Localization -sovelluspaketilla tarkastellaan, esitetään ja dokumentoidaan lääketieteellisen kuvantamisen tuloksia, ja siinä on erilaisia moduuleja kuvankäsittelyyn, kuvien yhdistämiseen, atlasavusteiseen tarkasteluun ja segmentointiin sekä intraoperatiiviseen toiminnalliseen suunnitteluun. Sovelluspaketin tuottamia tuloksia voidaan käyttää esim. stereotaktisiin kuvaohjattuihin leikkauksiin tai yhdessä muiden laitteiden kanssa jatkokäsittelyä ja -tarkastelua varten.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat muun muassa seuraavat:

kallokirurgisten toimenpiteiden tarkastelu, kuten mini-invasiivisten stereotaktisten toimenpiteiden, biopsian sekä stimulointiliikeratojen ja elektrodien rekisteröinnin suunnittelu ja simulointi.

Kohdekäyttäjä

Lead Localization -sovelluksen käyttäjiä ovat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet koulutusta syväaivostimulaatiossa (DBS) käytettävien toimenpiteiden suunnittelusta ja suorittamisesta. Tavallisesti he ovat neurokirurgeja tai neurologeja.

Potilasryhmä

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia. Lääketieteen ammattilainen päättää, käytetäänkö järjestelmää tietyn hoidon apuna. Esimerkkejä toimenpiteistä on käyttöaiheita käsittelevässä kohdassa.

Käyttöpaikka

Tarkoitettu käyttöympäristö on sairaalassa (toimisto- tai leikkaussaliympäristössä) tai lääkärin vastaanottohuoneessa käytettävä (kannettava) tietokone. Tavallinen käyttöpaikka on toimistoympäristö.

Huolellinen käsittely

Varoitus

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06