Lead Localization

Kuvien katselutoiminnot

Katselutoiminnot

Painike

ToimintoZoom: Aktivoi zoomaustoiminnon kohdealueelle.

Scroll: Aktivoi vieritystoiminnot näytettävässä rekonstruktiossa (tasossa). Kussakin näkymässä ja vuorovaikutteisessa vaihtoehdossa on niille tarkoitetut vieritysryhmät:

  • Näytön painikkeilla voit selata ylös- ja alaspäin 1 mm:n kerrallaan.

  • Vedä hiiren osoitinta päänäkymässä selataksesi ylös/alas (zoomaustason mukaan).

  • Käännä hiiren kiekkopainiketta hiiren osoittimella Inline-sivunäkymän kohdalla selataksesi 0,5 mm ylös/alas liikeradan suuntaan.Pan: Panoroi pysty- ja vaakasuoria tasoja.Windowing:

  • Säädä kontrastia vetämällä näkymäalueen poikki vasemmalle tai oikealle.

  • Säädä kirkkautta vetämällä ylös tai alas.  • Valitsee aktiivisen johtimen.

  • Nuolipainikkeilla voit vaihtaa johdinten välillä.Center: Vierittää ja panoroi automaattisesti rekonstruktiota kohde-/sisäänmenopisteen näyttämiseksi (näkymän keskellä).Rotate: Kiertää kulloistakin näkymää.

  • Kiertää 2D-rekonstruktiota suhteessa muihin näkymiin.

  • Kiertää 3D-rekonstruktiotasoa.Undo: Kumoaa viimeksi tehdyn muutoksen tai useita peräkkäisiä vaiheita.

Trajectories-toiminnot

Painike

ToimintoCreate New: Luo uuden liikeradan. Kohdista liikerata vetämällä kohde- ja sisäänmenopisteitä.Adjust: Ottaa käyttöön kohde- ja sisäänmenopisteiden säädön.Delete: Poistaa valitun johtimen tai liikeradan.Undo: Kumoaa kohde- ja sisäänmenopisteiden paikkaan tehdyt peräkkäiset muutokset.

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06