Lead Localization

Näkymän tarkoitusInline– ja Perpendicular-näkymiä koskevat seuraavat ominaisuudet:

  • yhdessä näkymässä tehty kierto näkyy myös toisessa näkymässä

  • objektit näkyvät kaksiulotteisina

  • mediaaliset/lateraaliset suunnat on merkitty Perpendicular-näkymään.

3D-näkymää koskevat seuraavat ominaisuudet:

  • pisteellä on merkitty kohta, jossa Inline-näkymän keltainen viiva leikkaa johtimen kanssa

  • mittaviivain näkyy 3D-näkymässä vain, kun olet samalla tasolla aksiaalisen, koronaalisen tai sagittaalisen suunnan kanssa

Suuntajohtimissa suunta on merkitty suuntamerkinnällä .

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06