Lead Localization

Muotoparametrien säätäminenKullakin 3D Shape -tyypillä on säädettäviä parametreja.

Toimenpiteet

1.

Valitse a 3D Shape -tyyppi pudotusvalikosta .

2.

Lisää uusi merkitty osio 3D Shape -kohtaan Add Section -toiminnon avulla.

3.

Muuta parametreja kirurgisen sovelluksesi mukaan, esim.

  • Diameter

  • Tip Offset

  • Offset

  • Length

4.

Valitse Ok.

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06