Intraoperative Structure Update

Software version: 1.0
Revision: 1.1

Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Dokumentation

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara som måste användas med försiktighet.

Det är därför viktigt att alla användare av systemet:

  • Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
  • Alltid har tillgång till denna handbok
Art. nr 60917-52SV

Date of publication: 2019-01-10