Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

ROI Ayarı Nasıl Yapılır?Adım

1.

Araç çubuğundan ROI’yi seçin.

2.

Çerçeveyi yeniden boyutlandırma , taşıma ve döndürme kontrollerini kullanarak füzyon referansı olarak kullanılacak alanı çevreleyecek biçimde ayarlayın.

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03