Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Curvature Correction Spine Nasıl Kullanılır?Adım

1.

İnceleme veya hesaplama için füzyon çiftlerini seçin ve aralarında geçiş yapın.

2.

Varsayılan olarak Adjust etkinleştirilmiştir.

Hesaplamadan önce taşıma ve döndürme araçlarını kullanarak görüntüleri manuel olarak hizalayın.

3.

Füzyonu başlatmak için Calculate’i seçin.

Giriş görüntülerine bağlı olarak şunları yapmanız istenebilir:

  • Düzeltilecek görüntü setini seçin.

  • Bir görüntü seti için hesaplanan düzeltmeyi, sonraki görüntü setlerinin bulunduğu ağa aktarın.

4.

Blending/Spy Glass kullanarak füzyonu inceleyin.

Varsayılan olarak Spy Glass etkinleştirilmiştir.

5.

Ok düğmelerini kullanarak görüntü kesitlerinde gezinin.

6.

Blending/Spy Glass arasında geçiş yaparak düzeltmeyi inceleyin ve doğrulayın.

Original’ı açıp kapatarak eğrilik düzeltmesini orijinal görüntüyle karşılaştırın.

7.

Füzyon sonucunu inceleyin ve yeterliyse kabul edin.

Füzyon sonucu kabul edildiğinde durumu görüntülenir.

8.

Tamamlandığında Done’ı seçin.

Düzeltilen görüntü seti sonraki işlemler için kaydedilir.

Uyarı

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03