Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sistemin Kullanılması

Image Fusion’ın Amaçlanan Kullanımı

Brainlab Elements Image Fusion katı ve deforme olabilen eşleştirme yöntemleri kullanılarak tıbbi prosedürler dahilinde görüntü verilerinin ortak eşleştirilmesine yönelik bir uygulamadır. Amacı anatomik yapıları veri setleri arasında hizalamaktır.

Kullanım Endikasyonları

Brainlab Elements Image Fusion görüntü verilerinin ortak eşleşmesinden yararlanan klinik iş akışlarında kullanılabilir. Örneğin bu, genel olarak görüntü işleme veya görüntü destekli ameliyata yönelik navigasyon sistemleri veya tıbbi veri bilgi terminalleri ve ayrıca radyocerrahi ve radyoterapiye yönelik tedavi planlama yazılımı için geçerlidir. Bu cihazın kendisinin spesifik bir klinik endikasyonu yoktur.

Kullanım Yeri

Image Fusion Element şurada kullanılmak için tasarlanmıştır:

  • Bir hastane ofis ortamı veya bilgisayar bulunan herhangi başka bir yer.

  • Bir ameliyathane veya cerrahi müdahalelere uygun odalar.

Kullanıcı Profilleri

Image Fusion beyin cerrahisi, travmatoloji veya radyoterapi planlaması alanında çalışan tıp uzmanları ve onların asistanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Güvenilirlik İncelemesi

Uyarı
Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03