Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Omurga Prosedürleri için Image Fusion

Genel Bilgiler

Bir omurga iş akışını başlatırken iki seçeneğiniz vardır:

  • Image Fusion

  • Curvature Correction Spine

Görüntüler, her iki görüntü setinde ortak olan anatomik yapılara dayalı olarak birleştirilirler.

Amaç füzyon sonuçlarının kalitesini incelemek ve yeterliyse füzyonu onaylamaktır. Füzyon Done seçilerek kaydedilir.

Uyarı

Spine Ekran DüzeniNo.Açıklama

Mevcut sonucun bir ön izlemesi olarak aksiyal, koronal ve sagital yapılandırmalar.

Aksiyal, koronal ve sagital görünüm seçicisi.

İlgili bölge (ROI) ana görünüm ve ACS yapılandırmalarında noktalı çizgi olarak görüntülenir.

O anda birleştirilmiş çift bir bindirme olarak görüntülenir ve ayrıca ACS yapılandırmaları içinde ön izlemesi yapılabilir.

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03