Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Virtual iMRI Cranial Nasıl Kullanılır?Adım

1.

İnceleme veya hesaplama için füzyon çiftini seçin.

İnceleme için füzyon çiftlerini seçin ve aralarında geçiş yapın.

2.

Blending/Spy Glass kullanarak füzyonu inceleyin.

Varsayılan olarak Spy Glass etkinleştirilmiştir.

3.

Simülasyonu başlatmak için Calculate’i seçin.

4.

İletişim kutusu içinde yapabilecekleriniz:

  • Önceden mevcut rezeksiyon kavitesi seçmek.

  • Kendi rezeksiyon kavitenizi çizmek. Bunu yaptığınızda SmartBrush açılır.

5.

Bu noktada ameliyat içi bir görüntü setinde bir rezeksiyon kavitesi oluşturursanız aşağıdakilere dikkat edin:

  • Henüz bir rezeksiyon kavitesi oluşturulmadıysa uygulamalar SmartBrush’a bağlanabilir/geçebilir
  • SmartBrush’ta çizim için ameliyat içi görüntü setinin seçildiğinden emin olun
  • Yeni rezeksiyon kavitesi nesnesinin ameliyat esnasında alınan görüntü setinden oluşturulduğundan emin olun
  • Rezeksiyon kavitesi mümkün olduğu kadar (cerrahi sonuçlar ve ameliyat esnasında alınan görüntü seti kullanılarak) doğru çizilmelidir.
  • Hesaplama sonuçlarını etkilemek için kasten daha küçük veya daha büyük bir kavite oluşturmayın
  • Ameliyat içi görüntü setlerinde Windowing’i ayarlamak rezeksiyon kavitesini görselleştirmeye yardımcı olabilir

6.

İletişim kutusundan rezeksiyon kavitenizi seçin, ardından da OK’i seçin.

7.

Hesaplama sırasında bir animasyon görüntülenir. Hesaplama devam ederken verilerinizi denetlemeye devam etmek için animasyonu kapatabilirsiniz.

8.

Aksiyal, Koronal ve Sagital görünüm yönleri arasında seçim yapın.

9.

Ok düğmelerini kullanarak görüntü kesitlerinde gezinin.

10.

Blending/Spy Glass arasında geçiş yaparak simülasyon sonucunu inceleyin ve doğrulayın.

Simülasyonu orijinal görüntüyle karşılaştırmak için Original’ı açıp kapatın.

11.

Füzyon sonucunu inceleyin ve yeterliyse kabul edin.

Füzyon sonucu kabul edildiğinde durumu görüntülenir.

12.

Tamamlandığında Done’ı seçin.

Füzyon sonuçları daha fazla işleme için kaydedilir.

Uyarı
Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03