Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Distortion Correction Cranial ile Cluster Deformation

Genel Bilgiler

Cluster Deformation size bir görüntü seti için hesaplanan düzeltmeyi, bu setle katı biçimde birleştirilmiş olan başka görüntü setlerinin bulunduğu bir ağa aktarma seçeneği verir.

Örnek İletişim KutusuSeçenekler

Sol görüntü seti için düzeltmeyi hesaplayın ve düzeltmeyi yukarıdaki gruptaki bütün görüntü setlerine aktarın.

Sadece sol görüntü setini düzeltin ve mevcut füzyonları sağdaki görüntü setlerine ayırın.

Uyarı
Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03