Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Justera ROI (intresseområde)

Allmän information

Använd justeringsfunktionerna för att justera fusionsområdet så att alla relevanta strukturer för behandling tas med.

Om bildfusion utförs på ett manuellt definierat ROI (intresseområde) begränsas fusionsalgoritmen till ROI-området. Detta möjliggör högre fusionsnoggrannhet i ett begränsat spatiellt område.

Art. nr 60917-73SV

Date of publication: 2019-05-15