Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať funkciu Distortion Correction CranialKrok

1.

Vyberte pár syntézy na kontrolu alebo výpočet.

2.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktivovaná.

Skontrolujte údaje pomocou Blending/Spy Glass a v prípade potreby použite Adjust.

3.

Vyberte Calculate na spustenie syntézy.

V závislosti od vstupných obrazov sa môže zobraziť výzva:

  • Aby ste vybrali súbor snímok na korekciu

  • Aby ste preniesli korekciu vypočítanú pre jeden súbor snímok do siete ďalších súborov snímok

4.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

5.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

6.

Skontrolujte a overte korekciu skreslenia prepínaním medzi Blending/Spy Glass.

Prepnite Original na porovnanie simulácie s pôvodným obrazom.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18