Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať funkciu Curvature Correction SpineKrok

1.

Na kontrolu alebo výpočet vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Funkcia Adjust je predvolene aktivovaná.

Pred výpočtom manuálne zarovnajte obrazy pomocou nástrojov na posúvanie a otáčanie .

3.

Vyberte Calculate na spustenie syntézy.

V závislosti od vstupných obrazov sa môže zobraziť výzva:

  • Aby ste vybrali súbor snímok na korekciu

  • Aby ste preniesli korekciu vypočítanú pre jeden súbor snímok do siete ďalších súborov snímok

4.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

5.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

6.

Skontrolujte a overte korekciu prepínaním medzi Blending/Spy Glass.

Prepnite Original na porovnanie korekcie zakrivenia s pôvodným obrazom.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Varovanie

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18