Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako prispôsobiť párovanie syntézyPárovanie súborov snímok môžete zmeniť s použitím funkcie Edit.

Krok

1.

Vyberte Data a otvorte rozbaľovaciu ponuku Fusion Tree .

2.

Vyberte Edit .

3.

Vyberte súbor snímok a potiahnite ho do ďalšieho súboru snímok, s ktorým ho chcete syntetizovať.

Nový pár sa zvýrazní namodro.

4.

Zatvorte ponuku Data a vráťte sa na hlavnú obrazovku.

5.

Vyberte Calculate/Fusion na zlúčenie súborov snímok.

6.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

7.

Po dokončení zvoľte Done.

Ďalšie technické informácie o predvolených pároch syntézy vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18