Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Možnosti syntézy

Tlačidlo

FunkciaVykonanie syntézy na aktuálnom výbere.Umožňuje vám vrátiť späť posledné kroky vykonané v rámci aplikácie.Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho páru syntézy.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18