Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako zatvoriť aplikáciu Image Fusion

Krok

1.

Dokončite aktuálnu úlohu výberom Done.

Image Fusion uloží výsledky na neskoršie zobrazenie v systéme DICOM.

2.

Na paneli s nástrojmi vyberte Home na minimalizovanie aplikácie.

3.

Vyberte Exit na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18