Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať Contrast Clearance AnalysisKrok

1.

Vyberte prvú a druhú množinu údajov MRI (t. j. skoré a neskoré nasnímanie obrazov po vstreknutí kontrastnej látky).

2.

Vyberte Calculate na spustenie výpočtu Contrast Clearance Analysis.

Pred výpočtom sa automaticky vykoná rigidná syntéza oboch sekvencií MR.

3.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Skontrolujte hromadenie/klírens kontrastnej látky.

6.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18