Brainlab Elements Image Fusion

Запрашиваемая версия не найдена. По умолчанию показана последняя доступная версия.

Table of Contents

Blending s elastickou deformáciou

Všeobecné informácie

Funkcia Blending v rámci Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine alebo Virtual iMRI Cranial pracuje na rovnakom princípe ako pri syntéze Original, s dvomi súbormi snímok zobrazenými s použitím modrej a jantárovej farby.

Keď vyberiete Blending v rámci Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine alebo Virtual iMRI Cranial, predvolene sa zobrazí mriežka deformácie. Čiary mriežky indikujú smer korekcie, zatiaľ čo farebné čiary označujú oblasti úpravy obrazu.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18