Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako sa vykonávajú úpravy automatických syntézKrok

1.

Vyberte Adjust na paneli s nástrojmi.

2.

Posúvajte obraz ťahaním ovládača posunutia , až kým sa snímka jantárovej farby neumiestni do správnej polohy.

3.

Otočte snímku vybratím a otočením kruhu s vybodkovanou líniou , kým snímka v jantárovej farbe nie je vhodne umiestnená.

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Na priblíženie alebo oddialenie použite Ctrl a koliesko myši.

6.

  • Vyberte Fusion na spustenie automatickej syntézy alebo;

  • Vyberte Calculate v režime korekcie na vytvorenie skorigovaného súboru snímok po upravení aktuálneho páru syntézy.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho .

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18