Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať Image Fusion pre kraniálne procedúryKrok

1.

Automaticky sa spustí rigidná syntéza.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

3.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

6.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18