Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Výsledky Virtual iMRI Cranial

Príklad funkcie Virtual iMRI Cranial s použitím iCTPo dokončení algoritmu Virtual iMRI Cranial sa výsledný súbor snímok označí FUSED a nový súbor snímok sa označí ako [Virtual] . Súbory snímok predoperačných plánov, ktoré boli implicitne deformované, možno posudzovať a prekrývať .

Pri intraoperačnom CT snímkovaní pozostáva virtuálny súbor snímok z aktualizovanej a deformovanej anatómie mäkkého tkaniva z predoperačného snímkovania a z anatómie kostí získanej z intraoperačného snímkovania.

Príklad funkcie Virtual iMRI Cranial s použitím iMRIPo dokončení algoritmu Virtual iMRI Cranial sa výsledný súbor snímok označí FUSED a nový súbor snímok sa označí ako [Virtual] . Súbory snímok predoperačných plánov, ktoré boli implicitne deformované, možno posudzovať a prekrývať .

Pri MR snímkovaní pozostáva virtuálny súbor snímok len z aktualizovanej a deformovanej anatómie mäkkého tkaniva z predoperačného snímkovania.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18