Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať funkciu Blending s elastickou deformáciouKrok

1.

Vyberte Blending a posunutím jazdca doľava alebo doprava cez oblasť zobrazenia pomocou myši (alebo prsta pri dotykovej obrazovke) upravte zmiešaný obraz.

2.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

3.

Analyzujte oblasť deformácie prepínaním a porovnávaním súborov snímok Original so skorigovaným súborom snímok.

4.

Skontrolujte výsledok a ak je uspokojivý, prijmite ho.

5.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18