Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako sa vykonáva manuálna syntézaKrok

1.

Vyberte Adjust na paneli s nástrojmi.

2.

Posúvajte obraz ťahaním ovládača posunutia , až kým sa snímka v jantárovej farbe neumiestni do správnej polohy.

3.

Otočte snímku vybratím a otočením kruhu s vybodkovanou líniou , kým snímka v jantárovej farbe nie je vhodne umiestnená.

4.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho . Manuálne upravený výsledok by sa mohol uložiť ako syntéza pre aktuálny pár.

5.

Po dokončení zvoľte Done.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18