Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Dokončenie a zatvorenie Image Fusion

Kontrola čakajúcichVšetky výsledky syntézy sa musia prijať alebo skontrolovať predtým, než budete môcť zatvoriť softvér alebo ich používať s inými aplikáciami. Ak sa pokúsite pokračovať bez prijatia alebo odmietnutia výsledku, otvorí sa dialógové okno Review Pending.

Možnosti


Vráťte sa späť a schváľte čakajúce výsledky.Pokračujte bez schválenia syntézy.

Schválenia syntézy

Výsledky deformáciePo schválení syntézy sa skorigovaný súbor snímok uloží a originál sa potom odstráni zo SELECTED DATA. Originál sa v prípade potreby stále môže vybrať z odkladacieho priestoru pacienta.

Zaobchádzanie s údajmi DTI

  • Štúdiu DTI vždy vyberajte z ponuky údajov na ľavej strane. Nevyberajte oddelene B0, FA alebo ADC.

  • S platnou štúdiou DTI sa zaobchádza ako so zväzkom v rámci Image Fusion, s názvom „DTI Bundle“.

  • So všetkými zväzkami DTI sa zaobchádza rovnako. Napríklad ak sa zväzok koriguje, vytvoria sa štyri nové súbory snímok (B0, FA, farebné FA, ADC).

Uloženie údajov pri vypnutí

Upozornenie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18