Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Cluster Deformation pomocou funkcie Virtual iMRI Cranial

Všeobecné informácie

Všetky predoperačné súbory snímok, ktoré sú syntetizované s cieľovým súborom snímok, sú tiež deformované prenosom deformačného poľa.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18