Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom

Kompatibilné zdravotnícke platformy Brainlab

Image Fusion je kompatibilný s:

  • Kick 1.0/2.0
  • Curve 1.0
  • Curve CM
  • Curve 1.1
  • Curve 2.0

Iné platformy Brainlab

Po vydaní tejto príručky používateľa môžu byť k dispozícii ďalšie kompatibilné platformy Brainlab. V prípade otázok týkajúcich sa kompatibility kontaktujte podporu Brainlab.

Pomôcky od inej spoločnosti ako Brainlab

Varovanie

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

Upozornenie

Aktualizácie

Varovanie

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.

Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Varovanie

Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.

Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18