Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať funkciu Virtual iMRI CranialKrok

1.

Vyberte pár syntézy na kontrolu alebo výpočet.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktivovaná.

3.

Vyberte Calculate na spustenie simulácie.

4.

V rámci dialógového okna môžete:

  • Vybrať už existujúcu resekčnú dutinu.

  • Nakresliť svoju vlastnú resekčnú dutinu. Tým sa otvorí nástroj SmartBrush.

5.

Ak v tomto bode vytvárate resekčnú dutinu v intraoperačnom súbore snímok, dbajte na nasledujúce:

  • Aplikácie sa môžu spojiť/prepnúť na SmartBrush, ak ešte nebola vytvorená žiadna resekčná dutina
  • Zabezpečte, aby bol intraoperačný súbor snímok na kreslenie vybratý v nástroji SmartBrush
  • Zabezpečte, aby bol nový objekt resekčnej dutiny vytvorený v intraoperačnom súbore snímok
  • Resekčná dutina musí byť zakreslená čo najpresnejšie (na základe chirurgických výsledkov a toho, čo je viditeľné na intraoperačnom súbore snímok)
  • Nevytvárajte zámerne menšiu alebo väčšiu dutinu, aby ste ovplyvnili výsledky výpočtu
  • Nastavenie funkcie Windowing v rámci intraoperačného súboru snímok môže pomôcť vizualizovať resekčnú dutinu

6.

Vyberte svoju resekčnú dutinu v dialógovom okne a vyberte OK.

7.

Počas výpočtu sa zobrazí animácia. Ak chcete počas prebiehajúceho výpočtu kontrolovať svoje údaje, môžete animáciu zavrieť.

8.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

9.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

10.

Skontrolujte a overte výsledky simulácie prepínaním medzi Blending/Spy Glass.

Prepnite Original na porovnanie simulácie s pôvodným obrazom.

11.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

12.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18