Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Navigačné funkcie

Základné navigačné funkcie

Na paneli s nástrojmi sú dostupné nasledujúce základné navigačné funkcie.

Možnosti


Zobrazenie hlavnej obrazovky softvéru Content Manager.Návrat na predchádzajúci krok.

Zobrazí sa výzva, aby ste uložili alebo zahodili aktuálne výsledky syntézy.Potvrdenie stavu syntézy a prechod na ďalší krok.

Aktuálne výsledky sa uložia na ďalšie spracovanie.Zobrazenie zoznamu párov syntézy a stránky výberu údajov.Umožňuje pridanie alebo odstránenie údajov z procesu výberu údajov.Zobrazenie dostupných upozornení pripojených k údajom.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18