Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Upravenie obrazu

Tlačidlo

FunkciaAdjust: Umožňuje manuálne posúvanie a otáčanie obrazov.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18