Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako spustiť Image Fusion pre kraniálne procedúry

Krok

1.

Vyberte pracovný tok (napr. Cranial > Planning).

2.

Zvoľte Image Fusion z pracovného toku na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18