Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Cluster Deformation pomocou funkcie Distortion Correction Cranial

Všeobecné informácie

Cluster Deformation vám poskytuje možnosť preniesť korekciu vypočítanú pre jeden súbor snímok do siete ďalších súborov snímok, rigidne zlúčených do tohto súboru.

Príklad dialógového oknaMožnosti

Vypočítajte korekciu pre ľavý súbor snímok a korekciu preneste do všetkých súborov snímok vo vyššie uvedenej skupine.

Skorigujte len ľavý súbor snímok a rozdeľte existujúce syntézy na súbory snímok vpravo.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18