Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Contrast Clearance Analysis

Všeobecné informácie

Contrast Clearance Analysis* vizualizuje hromadenie kontrastnej látky v porovnaní s rýchlosťou jej klírensu. Táto metóda je založená na nasnímaní dvoch sérií MRI – jednej po piatich minútach a druhej po približne 75 minútach po vstreknutí štandardnej dávky kontrastnej látky – a odčítaním prvej série od druhej, čím vznikne farebne kódovaná mapa s vysokým rozlíšením. Image Fusion použite na zlúčenie a porovnanie týchto dvoch súborov snímok MRI.

* Vyvinuté v zdravotníckom centre Sheba s technológiou poskytnutou spoločnosťou Brainlab.

PríkladFarbaVysvetlenie
Červená

Hromadenie kontrastnej látky (pomalý klírens)

Modrá

Klírens kontrastnej látky (rýchly klírens)

Požiadavky

Výpočet Contrast Clearance Analysis vyžaduje dve 3D množiny údajov MRI. Platí pre ne, že:

  • Obidve sekvencie sa musia nasnímať s použitím ekvivalentného protokolu skenovania

  • Prvá sekvencia sa musí nasnímať približne päť minút po vstreknutí kontrastnej látky (s použitím napr. Gd/Gadolinium)

  • Druhá sekvencia sa musí nasnímať 60 – 105 minút po vstreknutí kontrastnej látky

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18