Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Kontrolovanie a overenie výsledkov syntézy

Všeobecné informácie

Funkcie overenia dostupné v rámci Image Fusion sú:

  • Spy Glass
  • Blending
  • Prepínanie medzi Original aj skorigovanými súbormi snímok
  • Windowing

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18