Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Spustenie aplikácie Image Fusion

Skôr ako začnete

Pomocou softvéru Patient Selection vyberte pacienta a požadované údaje. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Príručka používateľa softvéru Patient Data Manager.

Úprava obrazov

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18