Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Grundlæggende visningsmuligheder

Vælg en visningsknap, klik og hold musen på skiven, eller tryk med en finger, når du bruger en berøringsskærm, og følg nedenstående beskrivelse.

Knap

Funktion

BeskrivelseFlyt en skive i et vindue

Træk skiven til det ønskede sted.Rul gennem alle skiver i et vindue

Træk op eller ned for at se alle skiver.Zoom ind eller ud af en skive

  • Træk op (zoom ud) eller ned (zoom ind).
  • Når du bruger en berøringsskærm, skal du trykke to fingre på billedet og klemme indad (zoom ud) eller udad (zoom ind).


Juster en skives lysstyrke og kontrast

  • Træk ned/op for at øge/sænke lysstyrken.
  • Træk til højre/venstre for at øge/sænke kontrastniveauet.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28