Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruges Image Fusion i spinale procedurerTrin

1.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang.

2.

Vælg ROI (interesseområde).

3.

Positionér rammen ved hjælp af funktionerne tilpas , flyt og rotér , så det omkringliggende område kan benyttes som reference for fusionen.

4.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Som standard er Adjust aktiveret. Tilpas billederne manuelt med værktøjerne flyt og rotér, inden beregningen udføres.

6.

Vælg Fusion for at fusionere billedsættene.

7.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

8.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

9.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

Når fusionsresultatet er godkendt, vises dets status.

10.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28