Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Virtual iMRI Cranial

Generelle oplysninger

Patientanatomi ændres under det kirurgiske indgreb. Brug af intraoperativ scanningsteknik gør det muligt at opnå nye billedsæt, der skildrer den faktiske, ændrede patientanatomi.

Ved hjælp af Virtual iMRI Cranial er det muligt at opnå en forbedret rumlig matchning af præ- og intraoperative billeddata gennem elastisk omformning af præoperativ planlægningsinformation på en intraoperativ scanning, der tager hensyn til kirurgisk relateret hjerneforskydning på grund af cerebrospinalvæskelækage.

Virtual iMRI Cranial opretter et virtuelt billedsæt ved at simulere vævsmodifikationer i et præoperativt billedsæt og anvende et deformationsfelt for at opnå en bedre matchning med det intraoperative referencebilledsæt. Målet er at gennemgå det virtuelle billedsæt sammen med andet potentielt indhold og/eller andre billedsæt på præoperativt plan i forhold til det intraoperative billedsæt og, hvis tilfredsstillende, godkende resultatet.

Advarsel

Anbefalinger

Billeddata til Virtual iMRI Cranial bør opfylde følgende krav for at sikre de bedste resultater:

 • Billedparrene skal dække et overlappende volumen i patienten

 • Mindst 10 skiver

 • En skiveafstand på mindre end 3 mm (skivetykkelse på mindre end 3 mm og optagelse uden mellemrum anbefales)

 • Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver f.eks. optagelsesparametre)

 • Hvis MRI-data skal korrigeres, skal de optages som en 3D eller 2D aksial sekvens med en T1-vægtning (en T2-vægtning eller optagelse med undertrykkelse af fedtvæv kan også anbefales)

 • Intraoperativ billedoptagelse bør udføres med knogleflappen sat tilbage på plads (dvs. lukket kranie/dækket med knogleflappen)

 • God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

Understøttede billedmodaliteter

Følgende billedmodaliteter understøttes af Virtual iMRI Cranial, hvis de parres som følger:

 • CT-MR

 • MR-MR

Ikke-understøttede billedmodaliteterDe følgende særlige modaliteter og sekvenstyper understøttes ikke til direkte beregning:

 • Tidligere deformerede billedsæt

 • RGB-billeder

 • DTI-undersøgelser (B0, FA eller ADC-kort)

 • Fase- og hastighedskort

 • Perfusionskort

 • Spektroskopibilleder

 • Gradientkalibreringscanninger

 • FLAWS-scanninger (undertrykkelse af væske og hvid hjernesubstans)

 • Subtraktionsbilleder og projektioner (projektioner med minimum/maksimum intensitet)

 • Billedsæt indeholdende burned-in-objekter

Understøttet indhold

Følgende indhold understøttes og tilpasses afhængigt af deformationen af et billedsæt:

 • Voxelobjekter

 • Mærkede punkter

 • Baner

 • Fiberbundter (f.eks. DTI-fiberstrukturer)

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28