Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Distortion Correction Cranial

Generelle oplysninger

Visse billedmodaliteter er følsomme over for geometriske forvrængninger på grund af f.eks. systemimperfektioner og ikke-lineære gradienter i scanningssystemet. Som følge heraf kan der findes unøjagtigheder i resultaterne af stiv fusion efter en automatisk fusion, manuel justering eller anvendelse af interesseområde-fusion.

Vælg Distortion Correction Cranial for at opnå et bedre match mellem billeder.

Distortion Correction Cranial opretter et korrigeret billedsæt ved at deformere det til bedre at matche det definerede referencebilledsæt. Målet er at gennemse det korrigerede billedsæt og potentielle indhold, som var til stede i billedsættet og, hvis kvaliteten er tilfredsstillende, godkende resultatet.

Advarsel

Anbefalinger

Billeddata til Distortion Correction Cranial bør opfylde følgende krav for at sikre de bedste resultater:

 • Billedparrene skal dække et overlappende volumen i patienten

 • Mindst 10 skiver

 • En skiveafstand på mindre end 4 mm (skivetykkelse på mindre end 4 mm og optagelse uden mellemrum anbefales)

 • Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver f.eks. optagelsesparametre)

 • God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

Understøttede billedmodaliteter

Følgende billedmodaliteter understøttes af Distortion Correction Cranial, hvis de parres som følger:

 • CT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Ikke-understøttede billedmodaliteterDe følgende særlige modaliteter og sekvenstyper understøttes ikke til direkte beregning:

 • Tidligere deformerede billedsæt

 • RGB-billeder

 • FA- og ADC-kort

 • Fase- og hastighedskort

 • Perfusionskort

 • Spektroskopibilleder

 • Gradientkalibreringscanninger

 • FLAWS-scanninger (undertrykkelse af væske og hvid hjernesubstans)

 • Subtraktionsbilleder og projektioner (projektioner med minimum/maksimum intensitet)

 • Billedsæt indeholdende burned-in-objekter

Understøttet indhold

Det følgende indhold understøttes og korrigeres afhængigt af deformationen af et billedsæt:

 • Voxelobjekter

 • Mærkede punkter

 • Baner

 • Fiberbundter (f.eks. DTI-fiberstrukturer)

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28