Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Eksempel på Distortion Correction CranialNår Distortion Correction Cranial-algoritmen er afsluttet, vil det resulterende billedsæt være markeret FUSED og det nye billedsæt som [Corrected] . DTI-data behandles altid som et bundt.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28