Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan udføres en manuel fusionTrin

1.

Vælg Adjust i værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække bevægelseskontrollen , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Rotér billedet ved at vælge og rotere cirklen med den stiplede linje , indtil det gule billede er placeret korrekt.

4.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende . Det manuelt justerede resultat kan gemmes som en fusion for det aktuelle par.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28