Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Brug af fusionstræ og ændring af fusionspar

Generelle oplysninger

Image Fusion bygger et netværk af fusionspar baseret på billedegenskaber, (f.eks. optagelsestid, billedmodalitet, rumlig opløsning osv.).

Når menuen Data aktiveres, viser sektionen Fusion Tree en oversigt over de aktuelle par under gennemgang og de andre tilgængelige par.

To forskellige funktioner er tilgængelige i menuen Fusion Tree:

  • Ændring af parring manuelt ved hjælp af Edit

  • Ændring af visningsretning for visse billedsæt ved hjælp af Align

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28