Brainlab Elements Image Fusion

Le guide demandé est inconnu du système.

Table of Contents

Cluster Deformation med Virtual iMRI Cranial

Generelle oplysninger

Alle præoperative billedsæt, som er fusioneret med målbilledsættet, deformeres også ved overførsel af deformationsfeltet.

Advarsel
Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28