Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruges Virtual iMRI CranialTrin

1.

Vælg fusionsparret, som skal gennemgås eller beregnes.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang.

2.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

3.

Vælg Calculate for at starte simulationen.

4.

I dialogen er det muligt at:

  • Vælge en allerede eksisterende resektionskavitet.

  • Tegne sin egen resektionskavitet. Dette åbner SmartBrush.

5.

Hvis det på dette tidspunkt ønskes at oprette en resektionskavitet i et intraoperativt billedsæt, er det nødvendigt at være opmærksom på følgende:

  • Programmer kan linke/skifte til SmartBrush, hvis der endnu ikke er oprettet en resektionskavitet
  • Sørg for, at det intraoperative billedsæt er valgt til tegning i SmartBrush
  • Sørg for, at det nye resektionskavitetsobjekt er oprettet i det intraoperative billedsæt
  • Resektionskaviteten tegnes så nøjagtigt som muligt (baseret på kirurgiske resultater og det, som er synligt i det intraoperative billedsæt)
  • Opret ikke en tilsigtet mindre eller større kavitet for at påvirke beregningsresultaterne
  • Justering af Windowing i det intraoperative billedsæt kan hjælpe til at visualisere resektionskaviteten

6.

Vælg resektionskaviteten i dialogen, og vælg OK.

7.

En animation vises under beregningen. Animationen kan lukkes og kontrollen af dataene fortsættes, mens beregningen kører.

8.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

9.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

10.

Gennemgå og verificér simulationsresultatet ved at skifte mellem Blending/Spy Glass.

Skift til Original for at sammenligne simulationen med det originale billede.

11.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

Når fusionsresultatet er godkendt, vises dets status.

12.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Advarsel
Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28