Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruger du sammenlægningTrin

1.

Vælg Blending, og flyt skyderen til venstre eller højre over visningsområdet med musen (eller med fingeren på touchskærme) for at justere det blandede billede.

2.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

3.

Zoom til dit interesseområde.

4.Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16