Image Fusion

Table of Contents

Valg af billedsæt, som skal korrigeres

Valg af billedsæt, som skal korrigeresKnapForklaring


Start Spine Curvature Correction-algoritmen.Luk dialogboksen og vend tilbage til de oprindelige kildedata.

Eksempel på kurvekorrektionNår Spine Curvature Correction-algoritmen er afsluttet, vil det resulterende billedsæt være mærket FUSED og det nye billedsæt som [Corrected].

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16