Image Fusion

Table of Contents

Dokumentation

Læsning af brugervejledninger

Brugervejledningerne beskriver komplekse medicinske anordninger og software, som skal anvendes med forsigtighed.

Det er vigtigt, at alle brugere af systemer, instrumenter og software:

  • læser brugervejledningerne omhyggeligt, før udstyret anvendes
  • til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger

  • Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
  • Beskrivelse af operationsstue-systemopsætningen
  • Detaljerede softwareanvisninger

Instrumentbrugervejledninger

Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring, desinficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af instrumenter

Systembrugervejledninger

Letforståelige oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og overensstemmelser

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16