Image Fusion

Table of Contents

Sammenlægning for stive fusioner

Generelle oplysninger

Blending skelner mellem billedsæt ved at vise et i blåt og det andet i gult og fremhæve kritiske interesseområder.

Blå og gul er komplementære farver. De to billedsæt viser den samme information, overlægningen vises som et billede i grå skala. Hvor der er forskelle, er resultatet blåt eller gult.

Eksempel på sammenlægning

Billederne, som vises yderst til venstre og højre, viser et billede i gråtoner og sammenlægningen udføres i midten ved samtidig afvejning af intensiteten i et eller begge billeder, afhængigt af skyderens position.Nr.

Komponent

MR-billede (vist i gråtoner)

MR-billede (vist i blåt)

Sammenlagt billede

CT-billede (vist i gult)

CT-billede (vist i gråtoner)

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16